יום חמישי, 7 בינואר 2010

ליסינג שנת 2010

כמה רעש וכמה מהומה היו סביב הרפורמה בשוק הרכב לקראת שנת 2009. כולם געשו ורעשו על השינוי בשווי המס על רכבים ועל העלאת שווי השימוש על רכבי ליסינג לשכירים אשר הדבר לא מגולם במשכורתם בצורה הוגנת.
וכיום? מה קרה עם כל העניין הזה עם פרוץ שנת 2010? נראה כי הדיון גווע מעצמוץ אמנם, הרפורמה עדיין נמשכת ואמרוה להגיע לשיאה דווקא בשנה זו ובשנת 2011, אולם השיטח הציבורי סביב העניין דעך. אולי הציבור הבין כי המצב בו עובדי ההיטק והמפעלים נהנים משכר נטו גדול במיוחד עקב העובדה שאינם משלמים מס על טובת ההנאה של רכב צמוד וכל השירותים הנחלווים - אינה צודקת ויוצרת חוסר שיוויון במשק הישראלי אשר אינו שיוויוני גם כך.
אז שנת 2010 תהיהי שנה בה המיסוי על רכבי ליסינג ימשיך בדרך הנכונה: להיות צודק והוגן יותר כלפי כל שכבות האוכלוסייה.